Over de serie

De serie schetst een beeld van voor velen onbekende leefwerelden waarin onderwerpen zoals; ‘de schaamtecultuur van moslima moeders met kinderen met een beperking’, ‘Ellie Lust over de harde werkelijkheid rond homogerelateerd geweld’, of Haidy Bijnaar over tienerzwangerschappen en afwezige vaders, uitsluiting en armoede onder meer centraal staan.

Het onzichtbare wordt zichtbaar en het onbespreekbare wordt bespreekbaar gemaakt in deze bijzondere serie. Deze vrouwen laten zien dat ze niet het probleem van de samenleving zijn en geholpen dienen te worden maar een kans hebben gekregen en deze volop hebben benut. Zij zijn het ‘Kapitaal van de stad!’

De 18 op zichzelf staande portretten geven een intiem beeld van het leven waar de geportretteerde kleurrijke vrouwen en man zich in Amsterdam begeven. Elk zijn op hun eigen manier succesvol in de maatschappij. Ze zijn allesbehalve de sociale ‘outcast’ van gastarbeider. Hun ouders hebben zelf de zware consequenties van migratie ondervonden en de tol is in hun ogen ruimschoots betaald. De vrouwen hebben elk hun eigen verhaal. Sommige onder hen hebben taboes moeten doorbreken, hebben te maken gehad met ongelijkheid tussen man en vrouw en hebben hun eigen identiteit moeten ontdekken. Voormalig BNN presentatrice Zarayda Groenhart verzamelde al haar moed en kwam naar buiten met haar verhaal over seksueel geweld. Zij breekt de lans voor vrouwen die te maken hebben met seksueel geweld. Ook Leila Badou, Ellie Lust, Aytun Aydin, Marian Spier, Haidy Bijnaar en alle geportretteerden zijn ‘role models’ en staan op de barricade als het gaat om emancipatie, zij hebben zelf ook een indrukwekkende weg bewandelt. Wat motiveert deze vrouwen? Wat houdt hen op de been? Van ‘pionier’ tot changemaker! Vrouwen van Amsterdam, Kapitaal van de stad!

De makers hopen op deze manier vooroordelen te beslechten, de  afstand tussen groepen op sociaal-economisch en of sociaal-cultureel gebied tegen te gaan en een lans te breken voor meer diversiteit in de media.

Aflevering 1 – Moeders met zorgen

Stichting Moedernetwerk is voor moeders met kinderen met een beperking. Volgens oprichtster Leila Badou voelen de moeders met hun verstandelijk beperkt kindje, zich in de ‘gewone’ wereld niet begrepen, de moeders worden vaak als anders gezien. Dit terwijl zij het al zwaar genoeg hebben.

Als ouder van een verstandelijk beperkt kind kom je gelijk bij de geboorte in een draaimolen terecht die voor altijd zal blijven draaien. Leila zet zich in, om de moeders met alle problemen waar zij tegen aanlopen te helpen en dat zijn er ontzettend veel. We spreken Leila en de  moeders. Hartverscheurende verhalen komen voorbij. Moslima’s zijn nooit eerder zo open geweest over hun leven met hun gehandicapte kinderen. Tot tranen geroerd vertelt één van de vrouwen dat ze in Marokko uitgehuwelijkt is aan haar neef. Vervolgens is ze met haar neef naar Amsterdam verhuisd waar ze geboorte gaf aan een gehandicapt kind.

Onlangs is ze door haar man op straat gezet, de schande van het hebben van een gehandicapt kind kon hij niet meer aan…

Aflevering 2 – Top coaching voor meiden

Elance Academy gelooft in de kracht van jonge vrouwen en denkt in uitdagingen en het benutten van kansen. De naam Elance drukt uit hoe we op eigen vrouwelijke wijze onze maatschappelijke doelen nastreven: Vol vuur (elan), enthousiasme en élégance. Oprichtster Aytun Aydin richt zich op kleurrijke jonge vrouwen. Zij inspireert en motiveert hen om hun kwaliteiten te benutten en vol zelfvertrouwen de wereld te betreden. Elance Academy biedt coaching op maat. De werkwijze is preventief en bestaat uit een combinatie van individuele coaching en groepscoaching. Vrouwelijke rolmodellen spelen hierin een belangrijke rol. We focussen ons op de thema’s cultuur, zelfvertrouwen, opleiding, werk, gezondheid en doorbreken van taboes. We filmen Aytun tijdens haarworkshop projecten voor Elance Academy. Aytun vertelt wat ze doet, wie ze is, wat ze in haar vrijwilligerswerk tegenkomt. Ook filmen we een jonge vrouw uit de doelgroep met een kort indrukwekkend verhaal.

Aflevering 3 – Maatje meer op de catwalk

Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer komt vooral in de media vanwege haar criminaliteit, ruilseks in kelderboxen en vervuilde flatgebouwen. Haidy Bijnaar, voorzitter en stuwende kracht van het Buurvrouwennetwerk Gaasperdam wil een ander Bijlmer laten zien en er op positieve manier aan bijdragen. Van wandeltochten voor vrouwen met een grote maat tot voorlichting over babyverzorging aan puberende vaders. De doelen van het Buurvrouwennetwerk zijn: -­ het bevorderen van sociale cohesie; -­ het doorbreken van de neerwaartse spiraal van sociaal isolement voor kwetsbare vrouwen; -­ bevorderen van empowerment. Bij het Buurvrouwennetwerk Gaasperdam staan niet de problemen, maar de kwaliteiten, talenten, eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal. Buurvrouwennetwerk Gaasperdam heeft (kwetsbare)vrouwen als doelgroep. Het Buurvrouwennetwerk spoort vrouwen aan hun eigen kracht te ontdekken en andere vrouwen te helpen hetzelfde te doen. De tomeloze inzet van Haidy is niet onopgemerkt gebleven, zelfs Koningin Maxima heeft bewondering voor de strijd die ze voert en het verschil dat ze maakt in het leven van kwetsbare vrouwen en meisjes. Haidy woont er zelf sinds haar vijftiende in de Bijlmer. ‘Ik werd zo moe van het trieste beeld van de Bijlmer in de media dat ik drie jaar geleden besloot mij helemaal op Zuidoost te richten. Door mijn jarenlange ervaring als taal-­ en inburgeringsdocent en het organiseren van diverse evenementen, wist ik dat ik goed mensen achter me aan kan krijgen.’ Haidy Bijnaar wordt door de doelgroep op handen gedragen, we filmen een prachtige vrouw die haar ziel en zaligheid in de emancipatie legt van jonge vrouwen.

Aflevering 4 - Connect 2 Success

De organisatie Women Connect 2 Success brengt vrouwen bij elkaar (jong en oud) nationaal en internationaal, met als doel bevordering en stimulatie van netwerken, kennisoverdracht en empowerment. Women Connect 2 Succes organiseert diverse activiteiten om haar doelstellingen te realiseren. Inspirational Netwerk bijeenkomsten tussen Studenten en Succesvolle vrouwen. Talkshows waarbij het maatschappelijk debat de boventoon voert. Een mooi portret over Marjorie laat zien waar ze vandaan komt, wie ze is. Ze zet gevoelige onderwerpen op de kaart op een laagdrempelige manier, haar goede vriend Jorgen Raymann vraagt ze regelmatig om hulp om haar doelen te verwezenlijken.

Aflevering 5 – Máxima en single supermoms

Eva Yoo Ri Brussaard is oprichtster van Single Super Mom een stichting die zowel nationaal als internationaal ondersteuning biedt aan moeders en kinderen bij alleenstaand (tiener)moederschap. Haar werk is niet ongezien gebleven want ze is genomineerd voor een oeuvreprijs op het gebied van vrouwenemancipatie! Hare Majesteit Koningin Maxima heeft in een persoonlijk gesprek met Eva Yoo Ri Brussaard haar complimenten geuit over het bijzondere werk wat Eva verricht. We volgen Eva tijdens de prijsuitreiking, wint zij de Joke Smit Prijs wel of niet? In een persoonlijk gesprek met Eva wordt duidelijk wie ze is en wat ze doet. Ook zien we Hare Majesteit Maxima tijdens de prijsuitreiking in het filmportret voorbij komen. Zij spreekt de doelgroep waarmee Eva werkt.

Aflevering 6 – Eenzaamheid is our life

Our life project! Is een project voor jonge vrouwen tussen de 18 en 25 jaar. Tijdens dit project zal deze doelgroep aan de slag gaan met maatschappelijke thema’s die moeilijk bespreekbaar zijn in het dagelijks leven. In de huidige maatschappij is een laag zelfbeeld en eenzaamheid, met name onder jonge vrouwen, een groot probleem. Dit belemmert jonge vrouwen in het behalen van successen. Door deze thema’s op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en jonge vrouwen met elkaar te laten verbinden, zal er bewustwording ontstaan en een persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk worden gemaakt. Jonge vrouwen weer echt menselijk contact te laten ervaren, dus niet via social media, is waardevol en noodzakelijk. Anna‐Alicia Sklias danseres, docent, choreograaf, presentatrice, jongerencoach is het gezicht van het project. Tijdens een workshop vertelt niet alleen Anna­-Alicia maar ook de jonge doelgroep hun onthutsende verhaal.

Aflevering 7 – Ellie Lust neemt geen blad voor de mond

Ellie Lust is geboren in Amsterdam en als jongste in een liefdevol gezin opgegroeid in Oostzaan. Zij heeft een anderhalf jaar oudere broer en een elf minuten ouder tweelingzusje. Van kinds af aan wilde zij het politievak in en was zij als tiener een vaste kijker van series als Hill Street Blues en Cagney & Lacey. Die droom werd werkelijkheid toen zij in 1987 haar opleiding mocht beginnen aan de Amsterdamse politieschool.

Haar politie carrière combineerde zij in het begin met haar topsport carrière als volleybalster van diverse topclubs binnen Nederland en het nationale team. Inmiddels heeft zij 27 politiedienstjaren waarvan zij er 20 op straat heeft gewerkt op zes verschillende wijkteams dwars door de stad heen. Ook werkte zij als één van de eerste vrouwen bij de Amsterdamse motordienst. Ellie is uitgesproken, ze neemt geen blad voor der mond als zij haar verhaal vertelt. Ook zien we Ellie aan het werk waar heftige zaken over homogeweld aan de orde komen. Ze realiseert zich dat incidenten met LHBT’ers waarschijnlijk nooit zullen verdwijnen. ‘We willen dat iedereen weet dat als je je er schuldig aan maakt, je de politie kunt tegenkomen. Niet voor niets was zij de drijvende kracht achter het netwerk Roze in Blauw. Het netwerk behartigt de belangen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders binnen en buiten de politie. De leden van Roze in Blauw staan klaar voor mensen die melding willen doen van discriminatie, belediging, mishandeling of diefstal wegens hun geaardheid. Maar bovenal willen ze als Roze in Blauw een veilige haven bieden.’

Aflevering 8 –Zarayda Groenhart over geweld

14 jaar geleden is BNN-­‐presentatrice Zarayda Groenhart slachtoffer geweest van seksueel geweld. Op haar negentiende werd ze lastiggevallen door een volwassen man. Het gebeurde bij haar thuis op de bank. “Hij kwam steeds dichterbij me zitten en gaf me een knuffeltje. En een lange. En een hele lange. Daarna werd het een worsteling. Duwen, trekken… Ik weet het niet precies meer. Blurry. Op een gegeven moment wist ik hem van me af te trappen”, vertelt de presentatrice. Terwijl Zarayda naar haar slaapkamer vluchtte, riep de man dat hij een oorlogstrauma had. En dat ze het niet moest wagen om hem te verraden. “Hij zei ook: ‘Als deze of gene verhaal bij me komt halen, gebruik ik geweld’. En dat zou ik toch niet op mijn geweten willen hebben?” Voor haar is dit de aanleiding om te strijden tegen seksueel geweld. In een zeer openhartig gesprek vertelt ze over haar leven, wie ze is en waar ze voor staat.

Aflevering 9 – Bedrijvige vrouwen die ondernemen

Bedrijvige Vrouwen is opgericht om vrouwelijke ondernemers in Amsterdam zichtbaar te maken voor opdrachtgevers en voor elkaar. Met dit netwerk willen we de (economische) positie van ondernemende vrouwen in Amsterdam versterken. Door vrouwelijke ondernemers te verbinden, hun bedrijven, diensten en producten op lokaal niveau zichtbaar te maken, vormen we een laagdrempelig en krachtig vrouwen ondernemers netwerk. Bedrijvige Vrouwen is toegankelijk voor alle vrouwelijke ondernemers die wonen en/of werken in Amsterdam. Bedrijvige Vrouwen wil startende en potentiële vrouwelijke ondernemers ondersteunen door rolmodellen/ coaches/mentoren aan te dragen, die een voorbeeld- en klankbordfunctie kunnen vervullen voor deze startende en potentiële ondernemers. Met haar lokale karakter draagt Bedrijvige Vrouwen bij aan het netwerk van ondernemende bewoners in Amsterdam. Vrouwelijke ondernemers die elkaar kennen en samenwerken in een buurt, in de stad, versterken de lokale economie en dragen bij aan de sociale cohesie van wijk of buurt. Bedrijvige Vrouwen is in het voorjaar van 2011 bedacht door Helen Sumter. Helen is sinds oktober 2006 werkzaam als zelfstandige en woont sinds augustus 2006 in Stadsdeel West. Ze is cultureel antropoloog, getrouwd, moeder van twee dochters en van Surinaams-­‐, Antilliaans-­‐, Nederlands-­‐, Engelse herkomst. Tijdens een periode van noodgedwongen rust ontdekte Helen dat er veel interessante en inspirerende vrouwen in West wonen die voor zichzelf werken, vrouwen die vaak echter niet goed zichtbaar zijn voor potentiële opdrachtgevers. Zo kwam ze op het idee om een netwerk op te richten.

Aflevering 10 – Muffins voor mensenhandel

Baking power is opgericht door studenten. Zij werken samen met ACM (Amsterdams Centrum voor Mensenhandel) en bakken muffins met vrouwen die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel. De muffins worden verkocht en met de opbrengst krijgen de vrouwen een cursus om ze weer op een gezonde manier deelgenoot te laten worden van de samenleving. Het is een bijzonder project. Naast de bevlogen studenten spreken we ook een slachtoffer van mensenhandel haar verhaal is indringend. Het zijn traumatische gebeurtenissen die jonge meisjes en vrouwen die gedwongen in de prostitutie zijn beland proberen te verwerken. Projectleider Annemarieke Huisman en een aantal andere studenten van de organisatie Baking powder, helpen slachtoffers van mensenhandel op een laagdrempelige manier om hun trauma’s uit het verleden even te vergeten.

Aflevering 11 – TEDx Women rules

Marian Spier was zes jaar manager bij de Hogeschool van Amsterdam. Na zes jaar manager te zijn geweest, besloot ze om die taken neer te leggen en docent te worden, omdat ze meer met de inhoud bezig wil zijn. Het is een boeiend portret over een inspirerende vrouw. Over dingen als racisme zal ze zich ook niet snel als ‘autoriteit’ uitlaten, maar ze heeft er wel een mening over. ‘Ik maak het mee, voortdurend’. Marian Spier zat eigenlijk nooit zo in het vrouwen movement, zegt ze, tot ze in 2010 bij een TED-­‐conferentie in Oxford was. Daar werd gesproken over de millenniumdoelen voor het uitbannen van de armoede in de wereld, en daarbij werd vastgesteld dat het met de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen nog niet erg opschoot. ‘In Oxford hebben we bedacht dat er TED-­‐conferenties voor vrouwen moesten komen en toen wees iedereen naar mij. Ik moest het voor Amsterdam gaan doen.’ Binnen een paar maanden had ze sponsors en sprekers. Een van hen was Harriette Verwey, een zwarte vrouw, cardioloog in het Leids UMC. Haar boodschap was dat hart-­‐ en vaatziekten zich bij vrouwen anders presenteren dan bij mannen en dat daar in de wetenschap nauwelijks aandacht voor was. Anders dan iedereen denkt overlijden er meer vrouwen dan mannen aan een hartinfarct of beroerte. ‘Moet ik nog uitleggen waarom we belangrijk zijn?’, zegt Marian Spier.

Aflevering 12 – Macho mannen?!

Een spannend portret over een bevlogen, gepassioneerde man: ‘Ik ben een Emancipator omdat ik me inzet voor een betere wereld door jongens en mannen deel te maken van de oplossing voor uiteenlopende problemen. Ik houd me sinds 1990 bezig met wat nu mannenemancipatie heet; het betrekken van jongens en mannen bij een rechtvaardige samenleving door het bevorderen van rechtvaardige sekseverhoudingen. Ik studeerde Vrouwenstudies aan de UccA en specialiseerde me in mannen en mannelijkheid – academisch, persoonlijk, activistisch en professioneel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen te winnen heeft bij een verruiming van de heersende opvattingen over mannelijkheid.’ Jens van Tricht is oprichter van Emancipator, dit is de Nederlandse organisatie voor mannenemancipatie. Daarbij gaat het om de bijdrage die mannen leveren aan de emancipatie van vrouwen, en om wat ze daar zelf bij te winnen hebben.

Rechtvaardige sekseverhoudingen zijn noodzakelijk voor een sociaal rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin iedereen zichzelf in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens kan ontwikkelen Rechtvaardige seksverhoudingen zijn onhaalbaar zonder een actieve bijdrage van mannen. Emancipator zet zich daarom in voor rechtvaardige sekseverhoudingen door het bevorderen van mannenemancipatie. Bij mannenemancipatie gaat het om verbetering van de mogelijkheden voor mannen om zich in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens te kunnen ontwikkelen en zich te bevrijden van beperkende en destructieve codes van mannelijkheid. Mannenemancipatie en vrouwenemancipatie gaan hand in hand en versterken elkaar.

Aflevering 13 – Vluchtelingen dragen steentje bij

Als je ooit wel eens een rondje hebt gelopen in het Amstelpark dan is de mozaïekbank je vast en zeker niet ontgaan! Maar dit is niet het enige kunstwerk dat te vinden is in Amsterdam waar Siomara van Eer haar handen voor in elkaar heeft geslagen. De eigenaresse van Mosaic Affairs helpt samen met haar vriendin Li door middel van het WomenFriendlyCity project de samenleving vrouwvriendelijker te maken. Waar het ooit begonnen is in Italië wordt Amsterdam sinds kort ook gesierd door de unieke plaquettes die gemaakt zijn door Siomara en de Eritrese vrouwen vluchtelingen die haar hierbij helpen.

Het project “Women Friendly City” is om te tonen dat de bewoners van deze stad zich volledig inzetten om deze samenleving vrouwvriendelijker te maken. De inwoners willen met hun mozaïek creaties de bewustwording van deze problematiek naar buiten uitdragen. Hierdoor is het idee ontstaan om dit ook in Amsterdam, een van de meest vrouwvriendelijke steden in de wereld in bestuurlijke zin, te starten. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar instellingen die vrouwen ondersteunen die in moeilijke omstandigheden leven als gevolg van psychisch, fysiek, seksueel en economisch geweld.

Aflevering 14 – Moslimcultuur VS Hollands calvinisme

Integreren. Het is een hot topic, maar niet zo makkelijk als we het soms doen lijken. Behalve dat het ontzettend wennen zal zijn, zijn er voor sommige migrantenvrouwen nog extra obstakels op de weg. Hoe kunnen zij een goede balans tussen de moslimcultuur en Hollands werk vinden? Habiba Bouanan weet als geen ander wat deze vrouwen doormaken.

Met Prachtvrouw Coaching helpt zij juist deze vrouwen met de keuzes die ze moeten maken. Met Prachtvrouw coaching maakt Habiba Bouanan zich sterk om de positie van migrantenvrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Met dialoogsessies gaat Habiba met moeders in gesprek om ervaringen met elkaar te delen over hun leven en het combineren van werk en zorg. Dit doet zij door moeders te versterken en hun talenten te laten ontdekken, te verbinden en te stimuleren om een stap te nemen richting de arbeidsmarkt.

Aflevering 15 – Etnisch profileren en politiegeweld

Dionne Abdoelhafiezkhan stal toen ze 14 was een geodriehoek bij de HEMA. Tenminste, dat dacht de bewaker. Dionne kan, net als veel andere ‘niet witte Nederlanders’, niet meer tellen hoe vaak ze slachtoffer werd van etnisch profileren door de politie. Nu treedt ze zelf hard op tegen deze misstanden met haar evenement ‘Control Alt Delete’.

Controle Alt Delete is een initiatief van Blikopeners en IZI Solutions om etnisch profileren en politiegeweld tegen te gaan. Om dat doel te bereiken worden diverse activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op verschillende doelgroepen. Er wordt nauw samengewerkt met Amnesty International en anti discriminatie bureau’s door heel Nederland.

Aflevering 16 – Stop 'Slutshaming'

Afgelopen zaterdag kleurde de Dam oranje met paraplu’s, regenboogvlaggen en spandoeken in solidariteit voor de Internationale Vrouwendag. En vergeet het filmpje van Milou Deelen niet over ‘slutshaming’ bij het korps die bij iedereen op de telefoon verscheen. Deze aflevering van ‘Vrouwen van Amsterdam – kapitaal van de stad!’ kan niet op een beter moment uitgezonden worden. Astrid Elburg, misschien wel hét ultieme boegbeeld voor feminisme in onze stad, zet zich in voor volledige gelijkheid, ongeacht opleidingsniveau, kleur of afkomst. Vrouwen met verschillende achtergronden worden bij elkaar gebracht en bespreken hun ontnomen kansen op de arbeidsmarkt door middel van de workshops van Astrid Elburg.

Aflevering 17 – De zwaarste criminelen van Amsterdam, de Top 600

In Lelystad zitten de zeshonderd zwaarste criminelen van Amsterdam achter de tralies. Veel mensen ontwijken deze criminelen het liefst, maar Minchenu Maduro helpt hen juist met reïntegreren. Pedagoog Minchenu Maduro werkt met mannen uit de Top600: ‘Sommigen zijn getraumatiseerd door hun daad’ Ze groeide op in een buurt waar ze van kinds af aan werd geconfronteerd met zware criminaliteit. Al jong wist ze het vertrouwen te winnen van zware jongens, nu werkt ze met criminele veelplegers. Hoe breek je door hun kille façades heen? Hoe win je hun vertrouwen, waar ligt de verbinding en wat is hun kracht? In een ontwapenend en aanstekelijk portret filmt Mildred Roethof haar in de gevangenis in Lelystad.

Aflevering 18 – Vaders die je niet (meer) slaan

Het verschil tussen een corrigerende tik, een pak slaag of mishandeling? Abdellah Mehraz probeert een traditie te doorbreken, met geweld los je niks op! Islamitische vaders waarvan hun kinderen in Nederland zijn geboren worden bij het project Trias Pedagogica uitgenodigd om te spreken over hun uitdagingen en onzekerheden op gebied van opvoeding. Abdellah Mehraz organiseert activiteiten om interculturele opvoedingsmethoden bespreekbaar te maken en stimuleert vaders om hun persoonlijke ervaringen maar ook hun vragen met elkaar te delen.

Per september 2022 zijn er bij ons verschillende stageplekken beschikbaar. Interesse? Klik hier voor meer informatie!

Privacy Preference Center